Chcete vrátit zboží?

Výrobek můžete do 14 dnů od zakoupení vrátit, stačí vyplnit Formulář na odstoupení od smlouvy, vyplněný formulář nám nejdříve zašlete na info@kanex.sk.
Následně zboží odešlete na naši fakturační adresu:
KANEX, s.r.o. Obchodní 73, 02942 Bobrov, Slovenská republika, info@kanex.sk, +421905475240

Po přijetí zásilky, Vám bude vrácena kupní cena za zboží. Tuto částku zasíláme bankovním převodem a to na účet, který nám zašlete ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Chcete vyměnit zboží?

V případě že Vám produkt nevyhovuje a chcete jej vyměnit za jiný, stačí nám napsat na náš email info@kanex.sk s požadavkem výměny produktu. Výměnu a případný cenový rozdíl již realizujeme individuálně po dohodě se zákazníkem.

 

V případě že Vám výše uvedené informace nestačily, přikládáme podrobné info ohledně záruky a reklamace.

1. Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
2. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
3. Společnost KANEX, s.r.o. nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo kurýrní společností.
4. V případě vrácení neprovedení zásilky na dobírku se účtuje storno poplatek. Spotřebitel snáší v souvislosti s odstoupením od smlouvy náklady na vrácení zboží, nic navíc, je to tedy cena dopravních nákladů Slovensku poštou nebo kurýrní společností.
5. V případě splnění podmínek (vyplnění a odeslání Formuláře na odstoupení od smlouvy) pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.
6. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy – Právo na odstoupení od smlouvy. Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne přijetí objednávky.Pri uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením emailem na info@kanex.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám zaslali. Také ho najdete na tomto linku: Formulář pro odstoupení od smlouvy
Vyplněný formulář nám ​​prosím zašlete emailem na info@kanex.sk
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platbu, kterou jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, tedy kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. Platba Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš bankovní účet, vyplněný vo.Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.
7. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, podle výše uvedených podmínek. Informace o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží: Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
8. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen poslat reklamaci mailem, vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně faktury prodávajícímu. Po odeslání reklamace dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na email.
9. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, emailem. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
10. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží a dokladem o zaplacení, tedy fakturou.
11. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.